ประชุม งานข้อมูล

ชุมชนยังขาดถังรองรับขยะ ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นจะต้องได้รับการการสนับสนุนจากหน่วยงานหลักในพื้นที่

test DSC00406 DSC00378

Advertisement

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลราชธานี

วันที่ 12 เม.ย. 2555 รพ.สต.ราชธานี พร้อมด้วยทีม อสม. ร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ที่ อบต.ราชธานี  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก หลังจากนั้น ไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้มีอุปการคุณของ รพ.สต.

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชธานี

                ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชากร จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี มีหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน หลังคาเรือน จำนวน 773 หลังคา